Garantie

Wij verlenen garantie op materiaal-, productie- en constructiefouten op tenten gemaakt in de fabriek van De Waard. Slijtage, schimmelvorming, oneigenlijk gebruik en onzorgvuldige opslag vallen niet binnen de garantie. Wel zoeken we in deze gevallen samen met jou naar een passende oplossing. Als eerste eigenaar kun je aanspraak maken op garantie op vertoon van de originele factuur. Reparaties aan jouw tent vinden altijd plaats in ons De Waard atelier. Als je de tent ergens anders laat repareren kunnen we de kwaliteit van de reparatie niet garanderen en daarom vervalt daarmee de garantie. Reiskosten en/of gevolgschade vallen niet onder de garantie.

Heb je vragen over het gebruik, onderhoud of herstel van je tent? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.